WERKGEVERSPORTAAL

Software voor een volledig verzuim- en vitaliteitsmanagement

Verzuimregistratie is van belang. Niet alleen is het wettelijk vastgelegd dat verzuim aan de Verzuim- of Arbo-begeleider moet worden doorgegeven, ook geeft het inzicht in hoe jij als organisatie er voor staat. Elke dag ziekte betekent dat een dienst moet worden opgelost. Langdurig verzuim leidt uiteindelijk tot fikse kosten voor de werkgever en tot loonverlies van de werknemer.

BISdoss biedt één systeem waarin verzuim kan worden geregistreerd, doorgegeven aan de Verzuim- of Arbo-begeleider en het verzuimdossier kan worden bijgehouden.

Wettelijke termijnen worden bewaakt en communicatie tussen werkgever en de Verzuim- of Arbo-begeleider vindt via beveiligde routes plaats.

BISdoss wordt voortdurend verder ontwikkeld. Dit betekent dat we snel kunnen inspelen op actualiteiten met betrekking tot wet- en regelgeving en u heeft hiermee altijd de beschikking over een up-to-date systeem. 

Verzuimmeldingen

Per werknemer een overzicht van zijn/haar verzuim

Rechten en rollen

Eigen beheer in rechten en rollen voor uw gebruikers

Documenten

Stel zelf een document op of gebruik een template als basis

Signaleringen

Wettelijke signaleringen vanuit oa. de Wet Poortwachter

Notificaties

Notificaties van openstaande acties per E-mail ontvangen

Dashboard

Overzicht van uit te voeren acties per datum

VERZUIMREGISTRATIE

BISdoss biedt registratie van ziek- en herstelmeldingen, uw eigen documentatie met betrekking tot het reïntegratieverslag en de terugkoppelingen van uw Verzuim- of Arbo-begeleider: overzichtelijk geïntegreerd in één dossier. Wettelijke tijdigheden worden actief bewaakt en de betrokkenen vanuit de organisatie krijgen deze signalen digitaal aangeleverd om tijdig te kunnen handelen. De Verzuim- of Arbo-begeleider kan terugkoppelingen zoals probleemanalyses en bijstellingen hiervan in het systeem aanleveren. Ook dit wordt automatisch bij de werkgever kenbaar gemaakt. Werkgever kan zelf aangeven of dit via het systeem zelf gebeurd of dat deze aanvullende via de mail op de hoogte wordt gebracht. Door de actieve benadering ontstaat bewustwording bij de organisatie en betrokkenheid bij verzuim. 

BEVEILIGDE INFORMATIE-UITWISSELING

Werknemersinformatie, verzuimgegevens en bestanden welke u als werkgever upload in het werkgeversportaal worden via een beveiligde verbinding direct doorgezet naar de beveiligde server van BISdoss. Vanuit hier wordt het doorgezet naar de verzuim- of Arbo-begeleider. Zo heeft alleen de persoon die hier daadwerkelijk recht op heeft toegang tot informatie. 

24/7 TOEGANG

Werkgevers hebben 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het portaal. Ook is het beschikbaar op verschillende devices. Zo is er altijd zicht op uw verzuim en data. 

PRIVACY EN DATAVERWERKING

Voor het werkgeversportaal worden de hoogste standaarden in privacy en dataveiligheid gehanteerd. Hierbij gaan wij verder dan de wettelijke standaarden. Wij zijn immers van mening dat gegevens van werknemers altijd met de uiterste zorgvuldigheid dienen te worden behandeld. De AVG is hiervoor het uitgangspunt. Lees hierover meer in het privacy regelement van JJC. B.V.