Vragenlijsten

Eenvoudig en veilig uw informatie bij uw verzuimbegeleider

Om een zo goed mogelijke verzuimbegeleiding te garanderen heeft uw bedrijfsarts met regelmaat informatie nodig. Hierin vraagt de bedrijfsarts bijvoorbeeld hoe het met u gaat, welke behandeling u heeft en welke medicatie u gebruikt. Ook kan uw bedrijfsarts naar uw mogelijkheden en beperkingen vragen of andere specifieke vragenlijsten sturen om op bepaalde aandoeningen te screenen.

Veel Gestelde Vragen

Ja dit klopt. Via de inlogpagina komt u terecht op de afgeschermde pagina van het BISdoss werknemersportaal. Uw verzuimbegeleider maakt gebruik van de diensten van Bisdoss.nl. Hier kunt u veilig uw antwoorden geven op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te komen.

Probeer de code nogmaals in te voeren. Let op hoofdletters en geen hoofdletters.
Check of u niet uw Capslock heeft aanstaan. 
Indien u de code heeft gekopieerd let op dat u geen spaties mee kopieert.
Kunt u dan nog steeds niet inloggen stuur dan een reply op de mail waarin u de inlogcode heeft gekregen

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is verlopen zult u opnieuw moeten beginnen. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn niet opgeslagen dit alles om uw privacy te waarborgen.

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaald. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Om de gegevens te beveiligen hebben we allerlei maatregelen genomen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen. Anderen kunnen hier niet bij.
 
Al uw individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim.
Het feit dat uw werkgever betaalt, geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in uw medisch dossier.

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zijn voor uw werkgever niet te herleiden. Enkel middels groepsrapportages bij groepen groter dan 25 werknemers worden de uitkomsten met uw werkgever gedeeld.

Uw gegevens kunnen geanonimiseerd kunnen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Heeft u hier bezwaar tegen laat dit dan weten aan.

De bedrijfsarts kan uw gegevens wel inzien. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag uw gegevens daarom niet delen met anderen.

CONTACT

Via onderstaande contactgegevens kunt u contact opnemen met uw BISdoss-medewerker.

Helpdesk

info@bisdoss.nl

Privacy

privacy@bisdoss.nl

Telefoon

050-2110303