Disclaimer

 


 De inhoud van deze website is opgesteld door JJC BV. 

BISdoss is een product van JJC B.V. 

JJC BV garandeert echter niet dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en JJC BV aanvaardt in dat kader geen aansprakelijkheid. 

Verwijzingen naar websites van derde partijen zijn slechts ter informatie opgenomen. JJC BV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derde partijen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij JJC BV. Niets van deze website mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JJC B.V. openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd.