Covidnazorginterventie

Aandacht voor de effecten van corona op jou als zorgmedewerker

Corona heeft een grote invloed op ons allemaal. De effecten zijn voor iedereen verschillend. Voor sommigen klein, voor anderen groot.

Sommige groepen hebben een groter risico op aanhoudende of bijkomende problemen. Denk aan:

  • Mensen die corona hebben gehad
  • Mensen die onder een risicogroep vallen
  • Mensen die op de corona-afdelingen hebben gewerkt
  • Mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt

Herken jij je in een van de deze groepen? Doe dan mee met de Covidnazorginterventie!

Waarom doen wij dit?

Een aanzienlijk aantal mensen heeft COVID gehad en enkelen hebben nu nog te maken met de gevolgen. Ook op het werk veranderde veel. Zo veranderde het werk, de werkdruk nam voor een deel van ons toe, maakten we soms heftige gebeurtenissen mee of moesten we dealen met het vele thuiswerken. COVID heeft veel invloed op onze mentale balans, ook als je niet direct met COVID te maken hebt gehad is de wereld om je heen veranderd en kan dat net die druppel zijn die maakt dat je minder goed voelt en minder plezier hebt in de dingen die je doet.

Waarom zou ik meedoen?

Soms is het moeilijk om te praten over dingen die je dwars zitten of denk je dat de klachten die jij hebt er nu eenmaal bij horen. Wij willen iedereen die dit nodig heeft helpen om in balans te blijven.

  • Je vult een vragenlijst in waarna je meteen inzicht krijgt in mogelijke aandachtspunten voor jouw situatie
  • Je kunt direct advies krijgen van de bedrijfsarts. Per mail of in een persoonlijk gesprek.
  • Als dit nodig is, wordt snel hulp ingeschakeld.
  • Je helpt ons meer inzicht te krijgen in de gevolgen van COVID op zorgmedewerkers.

Veel Gestelde Vragen

Binnen de verzuimbegeleiding wordt gezien dat de pandemie zijn weerslag heeft op medewerkers. Dit kan zowel in fysiek als mentale zin zijn.

Door onder andere een toename van werkdruk en het meemaken van traumatische gebeurtenissen en sociale invloeden kunnen klachten ontstaan die diverse aspecten binnen het functioneren van werknemers beïnvloeden.

Middels dit gezamenlijke traject van uw organisatie en uw verzuimbegeleider worden mensen at risk opgespoord en wordt de juiste begeleiding op het juiste moment geboden.

In onderlinge samenwerking tussen uw organisatie en uw verzuimbegeleider is tot dit traject besloten. Uw organisatie wil als werkgever haar werknemers de juiste begeleiding bieden in deze roerige tijd.

Nee, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek willen we verschillende doelen bereiken:
1. Inzicht geven in uw eigen situatie;
2. Hulp bieden waar nodig;
3. Op groepsniveau meten wat de effecten van COVID 19 pandemie zijn op verschillende aandachtsgebieden en hiermee de werkgever inzicht geven in de gezondheid van hun werknemers en hiermee beleid en activiteiten beter aan te laten sluiten om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te verbeteren.
 
Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming voor het verwerken van uw antwoorden. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens wettelijke richtlijnen.
 
De uitkomst van de vragenlijst kan eventueel gebruikt worden voor verdere interventies, zoals een verwijzing naar bijvoorbeeld Bedrijfsmaatschappelijk werk, RouwTherapie, Fysiotherapie, revalidatiearts of andere, dit altijd na contact met bedrijfsarts en na uw akkoord.  

Ja, heel graag! We streven er naar om een goed beeld te krijgen van alle werknemers, dus niet alleen van mensen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als alleen zij de vragenlijst invullen.

Ja dit klopt. Via de inlogpagina komt u terecht op de afgeschermde pagina van het BISdoss werknemersportaal. Uw verzuimbegeleider maakt gebruik van de diensten van Bisdoss.nl. Hier kunt u veilig uw antwoorden geven op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te komen.

Probeer de code nogmaals in te voeren. Let op hoofdletters en geen hoofdletters.
Check of u niet uw Capslock heeft aanstaan. 
Indien u de code heeft gekopieerd let op dat u geen spaties mee kopieert.
Kunt u dan nog steeds niet inloggen stuur dan een reply op de mail waarin u de inlogcode heeft gekregen

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is verlopen zult u opnieuw moeten beginnen. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn niet opgeslagen dit alles om uw privacy te waarborgen.

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaald. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Om de gegevens te beveiligen hebben we allerlei maatregelen genomen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen. Anderen kunnen hier niet bij.
 
Al uw individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim.
Het feit dat uw werkgever betaalt, geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in uw medisch dossier.

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zijn voor uw werkgever niet te herleiden. Enkel middels groepsrapportages bij groepen groter dan 25 werknemers worden de uitkomsten met uw werkgever gedeeld.

Uw gegevens kunnen geanonimiseerd kunnen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Heeft u hier bezwaar tegen laat dit dan weten aan.

De bedrijfsarts kan uw gegevens wel inzien. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag uw gegevens daarom niet delen met anderen.

CONTACT

Via onderstaande contactgegevens kunt u contact opnemen met uw BISdoss-medewerker.

Helpdesk

info@bisdoss.nl

Privacy

privacy@bisdoss.nl

Telefoon

050-2110303